Tin Dat TravelTin Dat Travel

Khóa học Sơ cấp cứu – Hội An

Đây là bước cần thiết để bạn trở thành 01 Divemaster chuyên nghiệp. Khoá học cung cấp các kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị nạn trong các trường hợp khẩn cấp trên biển và trên đất liền. Bạn sẽ được thực tập trên mô hình người một cách sống động và thực tế.

Làm thế nào để bắt đầu?
– Chỉ cần từ 14 tuổi.
– Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị lặn, giáo trình…, xuyên suốt khóa học.

Thời gian học là bao lâu?
Thời gian hoàn thành khóa học là 01 ngày.

Học viên sẽ được chào đón tại Văn phòng bởi Huấn luyện viên của mình, hoàn tất các thủ tục cần thiết. Bắt đầu xem DVD và thực hành với Huấn luyện viên trên mô hình người.

Học viên sẽ nắm bắt các kỹ năng cơ bản về cách đoán trước, ngăn chặn và xử lý những tai nạn có thể xảy ra, từ việc hổ trợ một thợ lặn mệt mỏi đến xử lý các tình huống khẩn cấp chuyên nghiệp và hiệu quả ở trên biển cũng như trên đất liền. Sau phần lý thuyết và thực hành. Học viên sẽ hoàn tất phần bài tập với 25 câu hỏi chuyên môn và thủ tục để được cấp bằng Sơ cấp cứu (EFR – Emergency First Response).

Bao gồm:
–  Tài liệu học lặn
–  Thiết bị lặn biển
–  Huấn luyện viên lặn
–  Nước suối, bảo hiểm
–  Phí cấp bằng
Không bao gồm:
–  Thuế VAT 10%
–  Chi phí cá nhân