Tin Dat TravelTin Dat Travel

Tour lặn Nha Trang

Sắp xếp kết quả theo:

10% Giảm giá

Tour lặn biển Hòn Mun Nha Trang 01 Jan 2019 - 31 Dec 2022

mỗi người390,000VND
  • Khởi hành: Hàng ngày
  • Phương tiện: Ô tô, tàu
  • Tham gia dù bay, mô tô nước
  • Di chuyển bằng tàu lặn biển

Tour lặn đêm – Nha Trang 01 Jan 2020 - 31 Dec 2022

mỗi người1,990,000VND
  • Khởi hành: Hàng ngày
  • Phương tiện: Ô tô, tàu
  • Áp dụng khách có bằng lặn
  • Tặng chụp hình dưới nước